Algemene voorwaarden La Villa Verde (Den Hollander Sport)

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden welke aan onze overeenkomsten zijn verbonden. Bij het afnemen van een dienst op deze website ga je akkoord met deze voorwaarden.

Begrippen

de organisatie: La Villa Verde
de deelnemer: diegene die zich aanmeldt voor een retreat of coaching weekend van la Villa Verde
activiteit(en): coaching weekenden en/of retreats van 1 of meerdere dagen

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en de organisatie via een online betaling overeenkomen dat de organisatie activiteiten, waarvoor de deelnemer zich heeft opgegeven middels de online betaling, zal verzorgen voor de deelnemer.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij de organisatie voor het deelnemen aan een activiteit(en). Op iedere activiteit van de organisatie zijn deze voorwaarden van toepassing.

Aanmelden

Aanmelden voor een van de activiteiten gaat via een online betaling in de webshop. Naar aanleiding van de inhoud van het aanmeld formulier (online of op locatie) kan een deelnemer, voor deelname aan training, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Coaching weekend of retreat

Na aanmelden voor een van onze activiteiten, kan er gratis geannuleerd worden tot 31 dagen voor de activiteit start. Binnen de 31 dagen kan er niet meer geannuleerd worden. Als de deelnemer echt niet deel kan nemen, dan zal er onderling tussen de organisatie en de deelnemer een nieuwe datum worden afgesproken, deze zal binnen een termijn van 6 maanden moeten plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.

Reserveren vlucht

De activiteiten vinden plaats in Spanje en de deelnemer dient hiervoor zelf nog een vlucht te reserveren. De deelnemer mag de vlucht pas reserveren zodra de activiteit is bevestigd door de organisatie. Is de vlucht al eerder geboekt en wordt de activiteit door welke reden dan ook geannuleerd, dan zal er geen restitutie plaatsvinden van de gemaakte kosten. 

De organisatie laat uiterlijk 30 dagen voor de start van de activiteit weten of deze doorgaat of niet.

Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk wanneer bij de organisatie, ongeacht de oorzaak, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met fysieke inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, cardiotraining, gymnastiek, hiking, yoga, wandelingen en het gebruik maken van de faciliteiten die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de betreffende ondernemer waarmee u deze inhuur overeenkomst heeft afgesloten.

U bevestigd hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken.

Met het oog op uw deelname aan het programma ontheft u hierbij de organisatie van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of het gebruik van de faciliteiten.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel blessures/letsel op kunt lopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de organisatie van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door enige vorm van blessure/ letsel ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma.

Voor de deelnemer geldt aansprakelijkheid wanneer de organisatie op enigerlei wijze schade lijdt te wijten aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de instructeur gegeven instructies aan een deelnemer. De deelnemer vrijwaart de organisatie van schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Vertrouwelijkheid

De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer.

Aanpassen voorwaarden

De organisatie is bevoegd zonder enige opgave van reden deze voorwaarden eenzijdig aan te passen.

Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot de organisatie. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse Recht van toepassing.

0 Shares
Share
Tweet